Etichetă: copil

Alocație de stat

Dosarul pentru a obține Alocație de stat trebuie să cuprindă următoarele acte:

1. Cerere tip completată și semnată obligatoriu de părinți,
2. Copie după certificatul de naștere al copilului,
3. Copie după cărțile de identitate ale părinților,
4. Copie după certificatul de căsătorie,
5. Extras de cont bancar pe numele titularului,
6. Dosar plic.

* Termenul de depunere a dosarelor este de 1 an de la data nașterii copilului.

Indemnizație pentru creșterea copilului

Dosarul pentru a obține Indemnizație pentru creșterea copilului trebuie să conțină următoarele acte:

1. Cerere tip completată și semnată de ambii părinți,
2. Adeverință tip de la angajator (original),
3. Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului,
4. Copii după certificatele de naștere ale copiilor,
5. Copii după cărțile de identitate ale părinților,
6. Copie după certificatul de căsătorie,
7. Extras de cont pe numele solicitantului,
8. Dosar plic.