Stimulent de inserție

Dosarul pentru a obține Stimulent de inserție trebuie să conțină următoarele acte:

1. Cerere tip completată și semnată obligatoriu de părinți,
2. Adeverință tip de la angajator (original),
3. Copie după cererea către angajator de reluare a activității în care sa fie specificată data,
4. Decizia angajatorului prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă,
5. Copie după cărțile de identitate ale părinților,
6. Copie după certificatul de naștere al copilului,
7. Copie certificatul de căsătorie,
8. Extras de cont pe numele solicitantului,
9. Dosar plic.

Termenele de depunere a dosarelor: cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de expirarea concediului post natal dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de la aceasta dată.

– 60 de zile calendaristice de la naștere dacă nu există concediu de maternitate (pre și post natal)
– 30 de zile calendaristice în cazul în care se face trecerea din indemnizație de creșterea copilului în stimulent (și invers)
– 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a unui copil și 30 de zile calendaristice de la acea data în cazul în care se trece dintr-un concediu de creștere a unui copil in concediu de creștere a copilului următor
– 30 de zile calendaristice de la data reluării activității în urma concediului de creștere a copilului
– cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data efectivă de intrare în concediu în cazul în care dorește și celălalt părinte cel puțin o lună de concediu