Indemnizație pentru creșterea copilului

Dosarul pentru a obține Indemnizație pentru creșterea copilului trebuie să conțină următoarele acte:

1. Cerere tip completată și semnată de ambii părinți,
2. Adeverință tip de la angajator (original),
3. Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului,
4. Copii după certificatele de naștere ale copiilor,
5. Copii după cărțile de identitate ale părinților,
6. Copie după certificatul de căsătorie,
7. Extras de cont pe numele solicitantului,
8. Dosar plic.