Alocație pentru susținerea familiei

Dosarul pentru Alocație pentru susținerea familiei trebuie să cuprindă următoarele acte:

1. Cerere tip,
2. Anchetă socială,
3. Adeverința de venit de la ANAF Câmpeni,
4. Lista care conduce la excluderea la acordului de alocație de susținere a familiei,
5. Adeverință elevi de la școală,
6. Adeverință de salariu/cupon pensie/cupon de indemnizație pentru șomaj (dacă e cazul),
7. Dosar plic.