Alocație de stat

Dosarul pentru a obține Alocație de stat trebuie să cuprindă următoarele acte:

1. Cerere tip completată și semnată obligatoriu de părinți,
2. Copie după certificatul de naștere al copilului,
3. Copie după cărțile de identitate ale părinților,
4. Copie după certificatul de căsătorie,
5. Extras de cont bancar pe numele titularului,
6. Dosar plic.

* Termenul de depunere a dosarelor este de 1 an de la data nașterii copilului.