Alocații și indemnizații

Dosar de ajutor social

Dosarul de ajutor social trebuie să cuprindă următoarele acte:

1. Cerere tip,
1. Anchetă socială,
3. Program de calcul al venitului,
4. Lista care conduce la excluderea la acordului de ajutor social,
5. Componența familială,
6. Adeverință de la Finanțe – Câmpeni,
7. Adeverință de la Direcția de Taxe și Impozite a Primăriei,
9. Adeverință AJOFM – Câmpeni,
10. Cupon pensie 0 dacă e cazul,
11. Adeverința salariu (dacă e cazul),
12. Indemnizație de șomaj (dacă e cazul),
13. Dosar plic.

Alocație pentru susținerea familiei

Dosarul pentru Alocație pentru susținerea familiei trebuie să cuprindă următoarele acte:

1. Cerere tip,
2. Anchetă socială,
3. Adeverința de venit de la ANAF Câmpeni,
4. Lista care conduce la excluderea la acordului de alocație de susținere a familiei,
5. Adeverință elevi de la școală,
6. Adeverință de salariu/cupon pensie/cupon de indemnizație pentru șomaj (dacă e cazul),
7. Dosar plic.

Ajutor de încălzire

Dosarul pentru a obține Ajutor de încălzire trebuie să cuprindă următoarele acte:

1. Cerere tip,
2. Adeverință de salariu/cupon pensie/cupon șomaj,
3. Adeverință de la Direcția de Taxe și Impozite de la Primărie,
4. Adeverință de venit de la AANAF – Câmpeni,
5. Componența familială de la Primărie.

Alocație de stat

Dosarul pentru a obține Alocație de stat trebuie să cuprindă următoarele acte:

1. Cerere tip completată și semnată obligatoriu de părinți,
2. Copie după certificatul de naștere al copilului,
3. Copie după cărțile de identitate ale părinților,
4. Copie după certificatul de căsătorie,
5. Extras de cont bancar pe numele titularului,
6. Dosar plic.

* Termenul de depunere a dosarelor este de 1 an de la data nașterii copilului.

Indemnizație pentru creșterea copilului

Dosarul pentru a obține Indemnizație pentru creșterea copilului trebuie să conțină următoarele acte:

1. Cerere tip completată și semnată de ambii părinți,
2. Adeverință tip de la angajator (original),
3. Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului,
4. Copii după certificatele de naștere ale copiilor,
5. Copii după cărțile de identitate ale părinților,
6. Copie după certificatul de căsătorie,
7. Extras de cont pe numele solicitantului,
8. Dosar plic.

Stimulent de inserție

Dosarul pentru a obține Stimulent de inserție trebuie să conțină următoarele acte:

1. Cerere tip completată și semnată obligatoriu de părinți,
2. Adeverință tip de la angajator (original),
3. Copie după cererea către angajator de reluare a activității în care sa fie specificată data,
4. Decizia angajatorului prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă,
5. Copie după cărțile de identitate ale părinților,
6. Copie după certificatul de naștere al copilului,
7. Copie certificatul de căsătorie,
8. Extras de cont pe numele solicitantului,
9. Dosar plic.

Termenele de depunere a dosarelor: cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de expirarea concediului post natal dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de la aceasta dată.

– 60 de zile calendaristice de la naștere dacă nu există concediu de maternitate (pre și post natal)
– 30 de zile calendaristice în cazul în care se face trecerea din indemnizație de creșterea copilului în stimulent (și invers)
– 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a unui copil și 30 de zile calendaristice de la acea data în cazul în care se trece dintr-un concediu de creștere a unui copil in concediu de creștere a copilului următor
– 30 de zile calendaristice de la data reluării activității în urma concediului de creștere a copilului
– cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data efectivă de intrare în concediu în cazul în care dorește și celălalt părinte cel puțin o lună de concediu