Etichetă: alocație

Alocație pentru susținerea familiei

Dosarul pentru Alocație pentru susținerea familiei trebuie să cuprindă următoarele acte:

1. Cerere tip,
2. Anchetă socială,
3. Adeverința de venit de la ANAF Câmpeni,
4. Lista care conduce la excluderea la acordului de alocație de susținere a familiei,
5. Adeverință elevi de la școală,
6. Adeverință de salariu/cupon pensie/cupon de indemnizație pentru șomaj (dacă e cazul),
7. Dosar plic.

Alocație de stat

Dosarul pentru a obține Alocație de stat trebuie să cuprindă următoarele acte:

1. Cerere tip completată și semnată obligatoriu de părinți,
2. Copie după certificatul de naștere al copilului,
3. Copie după cărțile de identitate ale părinților,
4. Copie după certificatul de căsătorie,
5. Extras de cont bancar pe numele titularului,
6. Dosar plic.

* Termenul de depunere a dosarelor este de 1 an de la data nașterii copilului.